Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége bemutatása

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége jelenleg 44 vasi és 6 zalai horgászvíz halgazdálkodásra jogosultjaként közhasznú civil szervezeti formában tevékenykedik 1397,19 ha vízterületen. A horgászlétszám vonatkozásában a 2019-ben egy rekord évet tudhat maga mögött a szervezet, mert a 2018.évi 9117 fő létszámot sikerült 1099 fővel növelni, így a szövetség tagegyesületeiben regisztrált horgászok létszáma elérte a 2019.évben a 10.216 főt. A sporthorgászat feltételeinek megteremtése mellett a természetvédelem, a hal és élőhelyének védelme, az ifjúság nevelés kapja a fő hangsúlyt a szervezet működésében. Érdekképviseleti tevékenységét a szervezet a Magyar Országos Horgász Szövetség tagjaként látja el.

A családtagokat és hozzátartozókat is figyelembe véve a Szövetségünk, több mint 40.000 természetkedvelő Vas és Zala megyei lakos érdekeit tartja szem előtt. 

Kezdetben a horgász egyesületek az 1946-ban megalakult Magyar Országos Horgász Szövetséghez tartoztak. Az 50-es évek végére azonban a horgász egyesületek létszáma és az egyesületi taglétszáma többszörösére növekedett, amit a Budapesti székhelyű szövetség már nem tudott ellátni. Sorra alakultak a területi szövetségek, köztük a MOHOSZ. Rába vidéki Intéző Bizottsága, mely a megyénken kívül győri, veszprémi és zalai egyesületeket is magába tömörített. A MOHOSZ. Rába vidéki Intéző Bizottságnak az első elnöke Németh József volt, majd Dr. Miklós Andor töltötte be a tisztséget.

1979-ben a tovább növekedett horgászlétszám miatt a megyerendszer mintájára minden megyében Intéző Bizottságokat hoztak létre, amelyek a MOHOSZ. megyei Intéző Bizottságaként működtek. Így alakult meg a MOHOSZ. Vas megyei Intéző Bizottsága, amely kizárólag a megyén belüli horgász egyesületeket tömörítette magába. Az Intéző Bizottsága elnöke Kiss Alajos, majd Dr. Kovacsics József  volt. Az országos szövetség közgyűlése a rendszerváltást követően nem tartotta jónak, hogy a felülről történő irányítás határozza meg a horgászmozgalmat, ezért úgy gondolták, hogy az alulról-felfele építkezés lenne a célszerű. Az egész horgász szövetség ennek kapcsán alapjaiban átrendeződött, és 1993.május 13-tól a szövetségek szövetségeként működött tovább. Ez azt jelentette, hogy a megyei egyesületek létrehozták a megyei szövetségeket, a megyei területi szövetségek delegáltjai pedig a MOHOSZ-t.

Az 1993-ban alakult Sporthorgász Egyesületek Vas megyei Szövetségének Horváth József volt az elnöke, majd 1998-tól Csiszár István töltte be 2013-ig az elnöki tisztséget. Jelenleg Seregi Miklós vezeti a Szövetséget 2023-ig. Az ügyvezető elnöki tisztséget 2011. júliusa óta Puskás Norbert látja el.

Szövetségünk a kezelésében lévő állami tulajdonú tavak, folyóvizek területein környezetvédelmi, halvédelmi és halgazdálkodási feladatokat végez, és lát el. A Szövetség a természetvédelmén nemcsak a védetté nyilvánított természeti értékek megóvását érti, hanem tevékenysége kiterjed a nem védett fajok és területek természetes környezetének megőrzésére, valamint invazív fajok csökkentésére.

Az Európai Unió támogatásával az elmúlt években a természetes vizek újjáélesztése érdekében több folyóvízen valósított meg a szakhatóságok támogatásával renaturálási és revitalizációs projekteket. ( Pl.: Pinka patak, Gyöngyös patak, Csörnöc-Herpenyő).

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége 2014-2020. között az Európai Unió Víz Keretirányelvvel összhangban a felszíni vizek jó állapotának fenntarthatósága érdekében - szakmai partnerek bevonásával - az elmúlt években megkezdett természetes vízi rehabilitációkat kívánja folytatni. A természetes vízterületeken a hal élőhelyének és szaporodó helyének védelme mellett fontos a meglévő horgásztavak jóléti infrastruktúrájának fejlesztése, megújítása. Napjainkra a tavak környékén élő lakosok és azokat rendszeresen felkereső horgászok, turisták (kerékpárosok, természetfotósok, kirándulók, stb.)  elvárásai, igényei is jelentősen megváltoztak

Szövetségünk a teljesség igénye nélkül az előző években a következő feladatokat látta el:

 • Új horgászati és halgazdálkodási törvényekről, szabályokról központi oktatás, szakmai nap tartása valósult meg több alkalommal.
 • Július hónapban megrendeztük a Pinka-völgyi Halas Nap rendezvényt. A halas nap keretében hagyományos horgászversenyek, halételkészítő verseny, gyermek horgászvetélkedő, horgászati bemutatók, valamint számos térségi kulturális program volt.  A becsült résztvevők száma a rendezvényen: 500-700 fő.
 • Évente 10-12 alkalommal a teljes megye lakosságát érintően horgászversenyeket, ifjúsági táborokat, gyermek vetélkedőket szervezett ezzel is bővítve a települések programkínálatát. Országosan egyedülálló módon rendeztük meg immár tizenegyedik alkalommal a Vasi Vizeken elnevezésű Általános Iskolai Horgászvetélkedőt. Az elmúlt évek során átlagosan 20-25 csapat indult a több fordulós vetélkedőben. Fontos eredménynek tartjuk, hogy a vetélkedősorozat által eddig több, mint 1000 gyermek ismerkedett meg a horgászattal  a Vas Megyei horgászvizek élővilágával és környezetének védelmével.
 • Elmúlt években a halőrzési rendszer megújítása is megkezdődött, összhangban a jogszabályi változásokkal, melynek eredményeként jelentős számban történtek tettenérések jogosulatlan horgászat, vagy horgászati szabálysértések ügyében.  Gondoskodtunk szövetségünk 38 fő társadalmi halőrének új okmányokkal történő ellátásáról.  7 fő hivatásos halászati őrünk a rendészeti feladatok ellátásához szükséges képzésen és vizsgán eredményesen szerepelt, ezzel sikeresen túlteljesítettük a törvényi szabályozásból eredő elvárást a halászati őri létszám vonatkozásában. Elmúlt időszakban sikerült a tagegyesületeinkkel közösen, három Suzuki Vitara halászati őri terepjárót is beszereznünk. Jelenleg 4 szolgálati terepjáró, egy csónak + csónakmotor és egy nagyméretű utánfutó áll rendelkezésre halőrzési feladatok ellátásához.
 • Az elmúlt három évben az alábbi pályázatokat készítettük és nyertük el, melyek szabályos megvalósítása is megtörtént:
  • Vas Megyei Horgász Szövetség foglalkoztatás kapacitásának erősítése” című projekt - Bruttó: 7 827 485 Ft (100 %)
  • Térségek közötti Leader pályázat - Horgász együttműködések a Pinkától a Velencei-tóig  c. projekt   - Bruttó:  6 784 343 Ft (100 %)
  • Vidéki Alapszolgáltatás Fejlesztés –1 db terepjáró beszerzés - Bruttó: 6 141 720 (100 %)
  • Vidéki Alapszolgáltatás Fejlesztés – 3 db egyesületi terepjáró beszerzés - Bruttó: 19.030.095 Ft (100 %)
  • FM. parlagfű-mentesítési pályázat – 1 db vízparti 4*4 kerék meghajtású fűnyíró traktor - Bruttó: 5.192.000 Ft (94 %)

Szövetségünk a Területfejlesztési Operatív Program turizmusfejlesztési pályázatára „Horgászturisztikai fejlesztések a Vasi Vizeken” elnevezésű támogatási kérelmet nyújtotta be 2016. április 26-án, melynek eredményhirdetésére éppen 2016. karácsonya előtt került sor. A Szövetség képzeletbeli karácsonyfája alá nagy örömünkre a Magyar Kormány és az Európai Unió támogatásával egy 109.999.914  Ft-os  támogatás jóváhagyásáról szóló értesítés került, mely pályázatnak megvalósítása jelenleg tart.

A Vas Megyei Területfejlesztési Stratégiával összhangban a TOP pályázati projektünk keretében a Magyarszecsődi-tó, a Gencsapáti kavicsbánya-tó, a Vaskeresztesi Pinka-holtág, és a Vaskeresztesi  Horgászturisztikai Központ,  a Gersekaráti Sárvíz-tó, a Püspökmolnári Kavicsbánya-tó, a Csepregi-tó, a Pinkamindszenti bánya-tó, valamint a Merseváti-tó turisztikai infrastruktúra fejlesztése valósulhat meg a következő két évben. A projektünk keretében a felsorolt horgászvizek mellett utak, parkolók, rézsűk, műtárgyak karbantartása, valamint padok, pihenő helyek, mozgáskorlátozott horgászhelyek, tábori illemhelyek, rendezvényterek, szalonnasütők, információs táblák és további jóléti fejlesztések történnek. Összességében 259 kültéri elem kerül kihelyezésre és a tavak partrendezése révén több ezer négyzetméter természet közeli horgászhely, partszakasz megújítása is megvalósul.

A haltelepítések gyakorisága és mennyisége is meghaladta az elmúlt évek számait a 2018.évben, köszönhetően a jegyváltások dinamikus emelkedésének. Összességében elmondható, hogy pontyból a tervezett 28.600 kg, helyett 48.016 kg, míg vegyes keszegből 5.400 kg helyett 16.613 kg került a vasi vizekbe. A 2018.évben sikerült a ritkán beszerezhető őshonos halfajok fiatal egyedeit is kihelyezni a kezelt horgászvizekbe, mint például 3000 db compó és  a pergető horgászok egyik kedvencének számító balinból 25.500 db. talált új otthonra. Előnevelt halakból (sebes pisztráng, csuka, süllő, csapó sügér)  - 3-10 cm-es méretben-  összesen 239.100 darab hal kihelyezése valósult meg.. 

Folyamatos partneri kapcsolatot tartunk fenn a következő hatóságokkal, állami szervekkel: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Vas és Zala Megyei Kormányhivatalok Halgazdálkodási Hatósága, Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, MTA Tihanyi Limnológiai Kutató Intézet, megyei és települési Önkormányzatok.

A Vas Megyei Horgász Szövetség arra törekszik, hogy a kezelésében lévő vízterületek természeti értékeit megóvja, fejlessze, bővítse, és folyamatosan növelje az ismeretségét hazánkban és külföldön egyaránt. Azon dolgozunk, hogy a vasi horgászvizeink kedvelt és a társadalom széles csoportja számára elérhető, halban gazdag sporthorgász helyszínekké váljanak, ezáltal kellemes, kulturált kikapcsolódást nyújtsanak minden horgásztársnak.

Hivatalos adatok

Teljes neve: Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége

Rövid megnevezése:                      Megyei Horgász Szövetség

Székhelye:                                       9795 Vaskeresztes, 165/4. hrsz.

Bírósági nyilvántartási szám:        18-07-0000056

Adószám:                                         19245175-1-18

Bankszámlaszám:                          72100237-10130768

E-mail cím:                                     info@vasivizeken.hu

Webcím:                                          www.vasivizeken.hu

Elnök:                                              Seregi Miklós  elnök

lakcíme:                                          9700 Szombathely, Werner Alajos u. 3.

telefonszáma:                               +36/94-506-835

elektronikus elérhetősége:          seregi.miklos@vasivizeken.hu

Ügyvezető elnök:                          Puskás Norbert ügyvezető elnök

lakcíme:                                         9700 Szombathely, Székely Bertalan u. 45.

telefonszáma:                               +36/70-33-99-707

elektronikus elérhetősége:          puskas.norbert@vasivizeken.hu

Letölthető dokumentumok
Közösség
Elérhetőség

Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége
Cím: 9795 Vaskeresztes 165/4 hrsz.
Tel: +36 94 506 835
Fax: +36 94 506 836
Mobil: +36 70 33 99 703
Email: info@vasivizeken.hu
Web: www.vasivizeken.hu

Időjárás

Elnézést kérünk!

A szolgáltatás jelenleg nem elérhető.