Széchenyi Terv Plusz

Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége bemutatása

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége jelenleg 44 vasi és 6 zalai horgászvíz halgazdálkodásra jogosultjaként közhasznú civil szervezeti formában tevékenykedik 1397,19 ha vízterületen.

A 2022. évben, minden idők rekord létszáma (12.002 fő) után a 2023. esztendőben 11.570 fő felnőtt és gyermek horgász váltott érvényes horgászokmányt közösségünkben. A csökkenés ellenére is nagy öröm számunkra, hogy ezen taglétszámból a gyermek állami jegyet váltó pecásaink száma 1765 fő volt.

A 2023.évben kismértékben az éves területi jegyváltás mérséklődött, de még így is  összesen 3212 fő felnőtt találta meg a kikapcsolódási lehetőségét éves területi jegy formájában a vasi vizek partján. A gyermek horgászok tekintetében a sok egyéb technikai lehetőség és program mellett örömteli tény, hogy továbbra is 733 fiatal választotta a vasi vizeket pecázásának helyszínéül

A sporthorgászat feltételeinek megteremtése mellett a természetvédelem, a hal és élőhelyének védelme, az ifjúság nevelés kapja a fő hangsúlyt a szervezet működésében. Érdekképviseleti tevékenységét a szervezet a Magyar Országos Horgász Szövetség tagjaként látja el.

A családtagokat és hozzátartozókat is figyelembe véve a Szövetségünk, több mint 40.000 természetkedvelő Vas és Zala megyei lakos érdekeit tartja szem előtt. 

Kezdetben a horgász egyesületek az 1946-ban megalakult Magyar Országos Horgász Szövetséghez tartoztak. Az 50-es évek végére azonban a horgász egyesületek létszáma és az egyesületi taglétszáma többszörösére növekedett, amit a Budapesti székhelyű szövetség már nem tudott ellátni. Sorra alakultak a területi szövetségek, köztük a MOHOSZ. Rába vidéki Intéző Bizottsága, mely a megyénken kívül győri, veszprémi és zalai egyesületeket is magába tömörített. A MOHOSZ. Rába vidéki Intéző Bizottságnak az első elnöke Németh József volt, majd Dr. Miklós Andor töltötte be a tisztséget.

1979-ben a tovább növekedett horgászlétszám miatt a megyerendszer mintájára minden megyében Intéző Bizottságokat hoztak létre, amelyek a MOHOSZ. megyei Intéző Bizottságaként működtek. Így alakult meg a MOHOSZ. Vas megyei Intéző Bizottsága, amely kizárólag a megyén belüli horgász egyesületeket tömörítette magába. Az Intéző Bizottsága elnöke Kiss Alajos, majd Dr. Kovacsics József  volt. Az országos szövetség közgyűlése a rendszerváltást követően nem tartotta jónak, hogy a felülről történő irányítás határozza meg a horgászmozgalmat, ezért úgy gondolták, hogy az alulról-felfele építkezés lenne a célszerű. Az egész horgász szövetség ennek kapcsán alapjaiban átrendeződött, és 1993.május 13-tól a szövetségek szövetségeként működött tovább. Ez azt jelentette, hogy a megyei egyesületek létrehozták a megyei szövetségeket, a megyei területi szövetségek delegáltjai pedig a MOHOSZ-t.

Az 1993-ban alakult Sporthorgász Egyesületek Vas megyei Szövetségének Horváth József volt az elnöke, majd 1998-tól Csiszár István töltte be 2013-ig az elnöki tisztséget. Jelenleg Seregi Miklós vezeti a Szövetséget 2028-ig. Az ügyvezető elnöki tisztséget 2011. júliusa óta Puskás Norbert látja el.

Szövetségünk a kezelésében lévő állami tulajdonú tavak, folyóvizek területein környezetvédelmi, halvédelmi és halgazdálkodási feladatokat végez, és lát el. A Szövetség a természetvédelmén nemcsak a védetté nyilvánított természeti értékek megóvását érti, hanem tevékenysége kiterjed a nem védett fajok és területek természetes környezetének megőrzésére, valamint invazív fajok csökkentésére.

Az Európai Unió támogatásával az elmúlt években a természetes vizek újjáélesztése érdekében több folyóvízen valósított meg a szakhatóságok támogatásával renaturálási és revitalizációs projekteket. ( Pl.: Pinka patak, Gyöngyös patak, Csörnöc-Herpenyő).

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége 2014-2020. között az Európai Unió Víz Keretirányelvvel összhangban a felszíni vizek jó állapotának fenntarthatósága érdekében - szakmai partnerek bevonásával - az elmúlt években megkezdett természetes vízi rehabilitációkat kívánja folytatni. A természetes vízterületeken a hal élőhelyének és szaporodó helyének védelme mellett fontos a meglévő horgásztavak jóléti infrastruktúrájának fejlesztése, megújítása. Napjainkra a tavak környékén élő lakosok és azokat rendszeresen felkereső horgászok, turisták (kerékpárosok, természetfotósok, kirándulók, stb.)  elvárásai, igényei is jelentősen megváltoztak

A területi horgászjegyek árának emelése és a 2023. év második felére kismértékben mérséklődő halárak valamint a MOHOSZ és a tagegyesületek által nyújtott halasítási támogatásoknak köszönhetően sikerült közel 135 millió forintért vásárolnunk őshonos halakat a vizeinkben, ami összehasonlítva a 2022. évben 96 millió forint volt.  Ezúton is köszönjük a támogatást a Magyar Országos Horgász Szövetségnek és a támogatásban részt vett egyesületeknek.

Álláspontunk szerint az idei halasítás az előzőekben leírt csökkenő horgászlétszám és területi jegyváltások tükrében kimagasló eredmény, ami abban is meglátszik, hogy a jelentős horgászati érdeklődésre számot tartó vízterületeinken a pontyból és a fehérhalból több esetben sikerült jelentősen túlteljesíteni a halgazdálkodási tervet. Pontyból 57.991 kg, míg fehérhalakból 34.600 kg került a vizekbe. Az idei évben ragadozó halból is sikerült korábbi évek kihelyezési mennyiségeit tovább növelnünk az extrém magas halárak (nettó 5000-6500 Ft/kg) ellenére: 1000 kg fogható méretű csuka, 882 kg kétnyaras süllő, 150 kg kétnyaras szivárványos pisztráng és 7000 db előnevelt sebes pisztráng, 12.500 db előnevelt balin, 5000 db előnevelt domolykó, valamint 20.000 db csuka talált új otthonra a vasi vizekbe. 

Szövetségünk a teljesség igénye nélkül az előző években a következő feladatokat látta el:

  • Horgászati és halgazdálkodási törvényekről, szabályokról központi oktatás, szakmai nap tartása valósult meg több alkalommal.
  • Július hónapban megrendeztük a Pinka-völgyi Halas Nap rendezvényt. A halas nap keretében hagyományos horgászversenyek, halételkészítő verseny, gyermek horgászvetélkedő, horgászati bemutatók, valamint számos térségi kulturális program volt.  A becsült résztvevők száma a rendezvényen: 1000-1200 fő.

  • Évente 15-20 alkalommal a teljes megye lakosságát érintően horgászversenyeket, ifjúsági táborokat, gyermek vetélkedőket szervezett ezzel is bővítve a települések programkínálatát. Országosan egyedülálló módon rendeztük meg immár tizenegyedik alkalommal a Vasi Vizeken elnevezésű Általános Iskolai Horgászvetélkedőt. Az elmúlt évek során átlagosan 15-20 csapat indult a több fordulós vetélkedőben. Fontos eredménynek tartjuk, hogy a vetélkedősorozat által eddig több, mint 2500 gyermek ismerkedett meg a horgászattal  a Vas Megyei horgászvizek élővilágával és környezetének védelmével.
  • Elmúlt években a halőrzési rendszer megújítása is megkezdődött, összhangban a jogszabályi változásokkal, melynek eredményeként jelentős számban történtek tettenérések jogosulatlan horgászat, vagy horgászati szabálysértések ügyében.  Gondoskodtunk szövetségünk 38 fő társadalmi halőrének új okmányokkal történő ellátásáról.  7 fő hivatásos halászati őrünk a rendészeti feladatok ellátásához szükséges képzésen és vizsgán eredményesen szerepelt, ezzel sikeresen túlteljesítettük a törvényi szabályozásból eredő elvárást a halászati őri létszám vonatkozásában. Elmúlt időszakban sikerült a tagegyesületeinkkel közösen, három Suzuki Vitara halászati őri terepjárót is beszereznünk. Jelenleg 4 szolgálati terepjáró, két csónak + csónakmotor és két nagyméretű utánfutó áll rendelkezésre halőrzési feladatok ellátásához.
  • Több sikeres pályázatot  készítettük és nyertük el, melyek szabályos megvalósítása is megtörtént >>>

Szövetségünk a Területfejlesztési Operatív Program turizmusfejlesztési pályázatára „Horgászturisztikai fejlesztések a Vasi Vizeken” elnevezésű támogatási kérelmet nyújtotta be 2016. április 26-án, melynek eredményhirdetésére éppen 2016. karácsonya előtt került sor. A Szövetség képzeletbeli karácsonyfája alá nagy örömünkre a Magyar Kormány és az Európai Unió támogatásával egy 109.999.914  Ft-os  támogatás jóváhagyásáról szóló értesítés került, mely pályázatnak megvalósítása jelenleg tart.

A Vas Megyei Területfejlesztési Stratégiával összhangban a TOP pályázati projektünk keretében a Magyarszecsődi-tó, a Gencsapáti kavicsbánya-tó, a Vaskeresztesi Pinka-holtág, és a Vaskeresztesi  Horgászturisztikai Központ,  a Gersekaráti Sárvíz-tó, a Püspökmolnári Kavicsbánya-tó, a Csepregi-tó, a Pinkamindszenti bánya-tó, valamint a Merseváti-tó turisztikai infrastruktúra fejlesztése valósult meg 2017-2018 évben. A projektünk keretében a felsorolt horgászvizek mellett utak, parkolók, rézsűk, műtárgyak karbantartása, valamint padok, pihenő helyek, mozgáskorlátozott horgászhelyek, tábori illemhelyek, rendezvényterek, szalonnasütők, információs táblák és további jóléti fejlesztések történtek. Összességében 259 kültéri elem került kihelyezésre és a tavak partrendezése révén több ezer négyzetméter természet közeli horgászhely, partszakasz megújítása is megvalósul.

A meglévő horgászvizeink további fejlesztései is kiemelt feladatunk, mely célunk megvalósításában évek óta kiemelt partnerünk a  Vas Megyei Önkormányzat a  Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében. A TOP-1.2.1-15-VS1-2019-00009. számú "Horgászturisztikai fejlesztések Vas megyében című pályázatunk bruttó 136 millió forint támogatásban részesült a 2020. évvégén, melyben a tervezett fejlesztések megvalósítása a 2021. év tavaszán kezdődtek el. A projekt során az Abért-tavak, a Máriaújfalui Hársas-tó, a Vasvári Csónakázótó és a Celldömölki tó környezete újult meg. A vízpartok horgászturisztikai fejlesztése érdekében az utak, parkolók, rézsűk, sétányok karbantartására, valamint padok, pihenőhelyek, információs táblák elhelyezésére is sor került. A projekt tervek alapján összesen 162 db kültéri elem lett kihelyezve a tavak partjára és mintegy 7 ezer négyzetméternyi partszakasz került megújításra. A projekt befejező szakaszában vagyunk, a fejlesztések végleges átadására 2022. tavaszán került sor.

Az előzőekben felsorolt fejlesztéseken túl még a 17 éves Vaskeresztesi Horgászturisztikai Központunkban működő szálláshelyeket is felújítottuk az Alpesi Fogadót üzemeltető céggel közösen  a Kisfaludy pályázat szálláshely fejlesztési támogatásával. Szövetségünk komplex feladatellátása révén és a tizenöt év vidékfejlesztési tapasztalatait magába gyűjtve lehetőséget kapott a „Helyi értékek és élmények promóciója a Pannon Térségfejlesztő Egyesület területén” című projekt megvalósítására, amely 2023. június 30-án zárullt. 

A TOP Plusz -Helyi és térségi turizmusfejlesztés c. felhívásra benyújtott és 2022. évvégén elnyert pályázatunk hosszas előkészítő munkái után idén év őszre megkötésre került támogatási szerződés, így a 2024-2025.évben megkezdődhet a pályázat kiviteli terveinek elkészítése és megvalósítása. A projekt keretében a Vas Megyei Területfejlesztési Stratégiával összhangban a Büki horgásztó, a Kőszegi Csónakázó-tó, a Kőszegi téglagyári tó, a Vassurányi tó, a Rábasömjéni horgásztó, a Rába folyó ikervári szakasza és a Vasvári II-es horgásztó turisztikai infrastruktúra fejlesztése valósul meg a Magyar Kormány és az Európai Unió támogatásával az 199.915.797 Ft támogatásával.  Az előzőekben felsorolt tavakon, illetve folyószakaszon és közvetlen környezetükben a kisléptékű infrastrukturális beavatkozások elősegítik az érintett településkép javítását, valamint a térségben élő lakosság és az oda érkező turisták rekreációs lehetőségeit is bővítik. A tervezett fejlesztések eredményeként a felsorolt horgászvizek mellett utak, parkolók, rézsűk, horgászhelyek, valamint padok, pihenő helyek, mozgáskorlátozott horgászhelyek, tábori illemhelyek, rendezvényterek, szalonnasütők, információs táblák és további jóléti fejlesztések történnek.

Jelenleg is kidolgozás alatt állnak az újabb turisztikai és vidékfejlesztési, valamint környezetvédelmi projektjeink, hogy minél magasabb színvonalú környezet váljon mindenki számára elérhetővé a vasi vizek partján. Terveink között szerepel a tavak megújításával párhuzamosan a természetes vízfolyások mentén is jóléti fejlesztéseket végrehajtani szakaszosan, valamint a természetvédelmi és a vízügyi kezelővel összefogva jelentősebb vízfolyások (Rába, Pinka, Kerka…stb) mentén élőhelyfejlsztési projekteket előkészíteni és megvalósítani a következő években induló MAHOP Plusz program keretében. Ezúton is köszönjük a Magyar Országos Horgász Szövetség, valamint Vas Megyei Önkormányzat és a térség országgyűlési képviselőinek, polgármestereinek aktív támogatását, közreműködését fejlesztési céljaink elérésben.

A Vas Megyei Horgász Szövetség arra törekszik, hogy a kezelésében lévő vízterületek természeti értékeit megóvja, fejlessze, bővítse, és folyamatosan növelje az ismeretségét hazánkban és külföldön egyaránt. Azon dolgozunk, hogy a vasi horgászvizeink kedvelt és a társadalom széles csoportja számára elérhető, halban gazdag sporthorgász helyszínekké váljanak, ezáltal kellemes, kulturált kikapcsolódást nyújtsanak minden horgásztársnak.

A 2023.évi szervezeti életről itt olvashat  további információkat >>>

A 2022.évi szervezeti életről itt olvashat  további információkat >>>

A 2021.évi szervezeti életről itt olvashat  további információkat >>>

A 2020.évi szervezeti életről itt olvashat  további információkat >>>

Hivatalos adatok

Teljes neve: Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége

Rövid megnevezése:                      Megyei Horgász Szövetség

Székhelye:                                       9795 Vaskeresztes, 165/4. hrsz.

Bírósági nyilvántartási szám:        18-07-0000056

Adószám:                                         19245175-2-18

Bankszámlaszám:                          72100237-10130768

E-mail cím:                                     info@vasivizeken.hu

Webcím:                                          www.vasivizeken.hu

Elnök:                                              Seregi Miklós  elnök

lakcíme:                                          9700 Szombathely, Werner Alajos u. 3.

telefonszáma:                               +36/94-506-835

elektronikus elérhetősége:          seregi.miklos@vasivizeken.hu

Ügyvezető elnök:                          Puskás Norbert ügyvezető elnök

lakcíme:                                         9700 Szombathely, Székely Bertalan u. 45.

telefonszáma:                               +36/70-33-99-707

elektronikus elérhetősége:          puskas.norbert@vasivizeken.hu

Letölthető dokumentumok
Közösség
Elérhetőség

Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége
Cím: 9795 Vaskeresztes 165/4 hrsz.
Tel: +36 94 506 835
Fax: +36 94 506 836
Mobil: +36 70 33 99 703
Email: info@vasivizeken.hu
Web: www.vasivizeken.hu

Időjárás

Szombathely

8.48°  Páratartalom: 83%