Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége bemutatása

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége jelenleg 44 vasi és 6 zalai horgászvíz halgazdálkodásra jogosultjaként közhasznú civil szervezeti formában tevékenykedik 1397,19 ha vízterületen.

A tavalyi rekord -11.524 fős - felnőtt és gyermek horgász létszámunkat a 2022. évben soha nem látott magasságba sikerült tovább növelnünk 12.002 főre. Nagy öröm számunkra, hogy ezen taglétszámból a gyermek állami jegyet váltó pecásaink száma is tovább nőtt 1.833 fő volt, mely 52 fős növekmény a 2021. évi 1.781 fő gyermek létszámhoz viszonyítva. A horgásztagság gyarapodása mellett kiemelt célunk, hogy az általunk hasznosított horgászvizekre egyre többen váltsanak területi horgászjegyeket.  A bevezetett áremelkedések ellenére a felnőtt horgászok közül összesen 3534 felnőtt találta meg a kikapcsolódási lehetőségét a vasi vizek partján, ami 42 fővel több, mint a 2021. évi 3.492 felnőtt létszám.  A gyermek horgászok tekintetében is örömteli tény, hogy a korábbi 784 db-os éves jegyváltási számot sikerült a 2022. évre 811 főre növelnünk.

A sporthorgászat feltételeinek megteremtése mellett a természetvédelem, a hal és élőhelyének védelme, az ifjúság nevelés kapja a fő hangsúlyt a szervezet működésében. Érdekképviseleti tevékenységét a szervezet a Magyar Országos Horgász Szövetség tagjaként látja el.

A családtagokat és hozzátartozókat is figyelembe véve a Szövetségünk, több mint 40.000 természetkedvelő Vas és Zala megyei lakos érdekeit tartja szem előtt. 

Kezdetben a horgász egyesületek az 1946-ban megalakult Magyar Országos Horgász Szövetséghez tartoztak. Az 50-es évek végére azonban a horgász egyesületek létszáma és az egyesületi taglétszáma többszörösére növekedett, amit a Budapesti székhelyű szövetség már nem tudott ellátni. Sorra alakultak a területi szövetségek, köztük a MOHOSZ. Rába vidéki Intéző Bizottsága, mely a megyénken kívül győri, veszprémi és zalai egyesületeket is magába tömörített. A MOHOSZ. Rába vidéki Intéző Bizottságnak az első elnöke Németh József volt, majd Dr. Miklós Andor töltötte be a tisztséget.

1979-ben a tovább növekedett horgászlétszám miatt a megyerendszer mintájára minden megyében Intéző Bizottságokat hoztak létre, amelyek a MOHOSZ. megyei Intéző Bizottságaként működtek. Így alakult meg a MOHOSZ. Vas megyei Intéző Bizottsága, amely kizárólag a megyén belüli horgász egyesületeket tömörítette magába. Az Intéző Bizottsága elnöke Kiss Alajos, majd Dr. Kovacsics József  volt. Az országos szövetség közgyűlése a rendszerváltást követően nem tartotta jónak, hogy a felülről történő irányítás határozza meg a horgászmozgalmat, ezért úgy gondolták, hogy az alulról-felfele építkezés lenne a célszerű. Az egész horgász szövetség ennek kapcsán alapjaiban átrendeződött, és 1993.május 13-tól a szövetségek szövetségeként működött tovább. Ez azt jelentette, hogy a megyei egyesületek létrehozták a megyei szövetségeket, a megyei területi szövetségek delegáltjai pedig a MOHOSZ-t.

Az 1993-ban alakult Sporthorgász Egyesületek Vas megyei Szövetségének Horváth József volt az elnöke, majd 1998-tól Csiszár István töltte be 2013-ig az elnöki tisztséget. Jelenleg Seregi Miklós vezeti a Szövetséget 2023-ig. Az ügyvezető elnöki tisztséget 2011. júliusa óta Puskás Norbert látja el.

Szövetségünk a kezelésében lévő állami tulajdonú tavak, folyóvizek területein környezetvédelmi, halvédelmi és halgazdálkodási feladatokat végez, és lát el. A Szövetség a természetvédelmén nemcsak a védetté nyilvánított természeti értékek megóvását érti, hanem tevékenysége kiterjed a nem védett fajok és területek természetes környezetének megőrzésére, valamint invazív fajok csökkentésére.

Az Európai Unió támogatásával az elmúlt években a természetes vizek újjáélesztése érdekében több folyóvízen valósított meg a szakhatóságok támogatásával renaturálási és revitalizációs projekteket. ( Pl.: Pinka patak, Gyöngyös patak, Csörnöc-Herpenyő).

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége 2014-2020. között az Európai Unió Víz Keretirányelvvel összhangban a felszíni vizek jó állapotának fenntarthatósága érdekében - szakmai partnerek bevonásával - az elmúlt években megkezdett természetes vízi rehabilitációkat kívánja folytatni. A természetes vízterületeken a hal élőhelyének és szaporodó helyének védelme mellett fontos a meglévő horgásztavak jóléti infrastruktúrájának fejlesztése, megújítása. Napjainkra a tavak környékén élő lakosok és azokat rendszeresen felkereső horgászok, turisták (kerékpárosok, természetfotósok, kirándulók, stb.)  elvárásai, igényei is jelentősen megváltoztak

A horgászlétszám és az engedélyváltások növekedése a dráguló halárak mellett is biztosította, hogy összességében egy –két -és háromnyaras halból 85.183 kg-ot, valamint 75.150 db előnevelt őshonos haltelepítési mennyiséget tudtunk kihelyezni a vizeinkbe. A hatóság által jóváhagyott halgazdálkodási tervekkel és a horgászok igényeivel összhangban a legnagyobb mennyiségben a fogható méretű ponty került telepítésre a horgászvizekbe. A pontydominancia mellett törekedtünk idén is más őshonos halfajok minél nagyobb arányú telepítésére a beszerzési lehetőségek függvényében.  Előnevelt őshonos halakból az év során következő mennyiségek kerültek kihelyezésre:  3.150 db kecsege, 5.000 db harcsa, 6.000 db sebes pisztráng, 20.000 db compó, 8.000 db balin, 3000 db menyhal, 20.000 db csuka. Nagy öröm számunkra, hogy az idei évben sikerült 10.000 db egy nyaras paducot, 763 kg egy-kétnyaras süllőt, 950 kg kétnyaras compót és 20.850 kg vegyes fehérhalat is kihelyeznünk.

Szövetségünk a teljesség igénye nélkül az előző években a következő feladatokat látta el:

  • Új horgászati és halgazdálkodási törvényekről, szabályokról központi oktatás, szakmai nap tartása valósult meg több alkalommal.
  • Július hónapban megrendeztük a Pinka-völgyi Halas Nap rendezvényt. A halas nap keretében hagyományos horgászversenyek, halételkészítő verseny, gyermek horgászvetélkedő, horgászati bemutatók, valamint számos térségi kulturális program volt.  A becsült résztvevők száma a rendezvényen: 500-700 fő.
  • Évente 10-12 alkalommal a teljes megye lakosságát érintően horgászversenyeket, ifjúsági táborokat, gyermek vetélkedőket szervezett ezzel is bővítve a települések programkínálatát. Országosan egyedülálló módon rendeztük meg immár tizenegyedik alkalommal a Vasi Vizeken elnevezésű Általános Iskolai Horgászvetélkedőt. Az elmúlt évek során átlagosan 20-25 csapat indult a több fordulós vetélkedőben. Fontos eredménynek tartjuk, hogy a vetélkedősorozat által eddig több, mint 1000 gyermek ismerkedett meg a horgászattal  a Vas Megyei horgászvizek élővilágával és környezetének védelmével.
  • Elmúlt években a halőrzési rendszer megújítása is megkezdődött, összhangban a jogszabályi változásokkal, melynek eredményeként jelentős számban történtek tettenérések jogosulatlan horgászat, vagy horgászati szabálysértések ügyében.  Gondoskodtunk szövetségünk 38 fő társadalmi halőrének új okmányokkal történő ellátásáról.  7 fő hivatásos halászati őrünk a rendészeti feladatok ellátásához szükséges képzésen és vizsgán eredményesen szerepelt, ezzel sikeresen túlteljesítettük a törvényi szabályozásból eredő elvárást a halászati őri létszám vonatkozásában. Elmúlt időszakban sikerült a tagegyesületeinkkel közösen, három Suzuki Vitara halászati őri terepjárót is beszereznünk. Jelenleg 4 szolgálati terepjáró, egy csónak + csónakmotor és egy nagyméretű utánfutó áll rendelkezésre halőrzési feladatok ellátásához.
  • Több sikeres pályázatot  készítettük és nyertük el, melyek szabályos megvalósítása is megtörtént >>>

Szövetségünk a Területfejlesztési Operatív Program turizmusfejlesztési pályázatára „Horgászturisztikai fejlesztések a Vasi Vizeken” elnevezésű támogatási kérelmet nyújtotta be 2016. április 26-án, melynek eredményhirdetésére éppen 2016. karácsonya előtt került sor. A Szövetség képzeletbeli karácsonyfája alá nagy örömünkre a Magyar Kormány és az Európai Unió támogatásával egy 109.999.914  Ft-os  támogatás jóváhagyásáról szóló értesítés került, mely pályázatnak megvalósítása jelenleg tart.

A Vas Megyei Területfejlesztési Stratégiával összhangban a TOP pályázati projektünk keretében a Magyarszecsődi-tó, a Gencsapáti kavicsbánya-tó, a Vaskeresztesi Pinka-holtág, és a Vaskeresztesi  Horgászturisztikai Központ,  a Gersekaráti Sárvíz-tó, a Püspökmolnári Kavicsbánya-tó, a Csepregi-tó, a Pinkamindszenti bánya-tó, valamint a Merseváti-tó turisztikai infrastruktúra fejlesztése valósult meg 2017-2018 évben. A projektünk keretében a felsorolt horgászvizek mellett utak, parkolók, rézsűk, műtárgyak karbantartása, valamint padok, pihenő helyek, mozgáskorlátozott horgászhelyek, tábori illemhelyek, rendezvényterek, szalonnasütők, információs táblák és további jóléti fejlesztések történtek. Összességében 259 kültéri elem került kihelyezésre és a tavak partrendezése révén több ezer négyzetméter természet közeli horgászhely, partszakasz megújítása is megvalósul.

A meglévő horgászvizeink további fejlesztései is kiemelt feladatunk, mely célunk megvalósításában évek óta kiemelt partnerünk a  Vas Megyei Önkormányzat a  Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében. A TOP-1.2.1-15-VS1-2019-00009. számú "Horgászturisztikai fejlesztések Vas megyében című pályázatunk bruttó 136 millió forint támogatásban részesült a 2020. évvégén, melyben a tervezett fejlesztések megvalósítása a 2021. év tavaszán kezdődtek el. A projekt során az Abért-tavak, a Máriaújfalui Hársas-tó, a Vasvári Csónakázótó és a Celldömölki tó környezete újult meg. A vízpartok horgászturisztikai fejlesztése érdekében az utak, parkolók, rézsűk, sétányok karbantartására, valamint padok, pihenőhelyek, információs táblák elhelyezésére is sor került. A projekt tervek alapján összesen 162 db kültéri elem lett kihelyezve a tavak partjára és mintegy 7 ezer négyzetméternyi partszakasz került megújításra. A projekt befejező szakaszában vagyunk, a fejlesztések végleges átadására 2022. tavaszán kerülhet sor.

Az előzőekben felsorolt fejlesztéseken túl még a 15 éves Vaskeresztesi Horgászturisztikai Központunkban működő szálláshelyeket is felújítottuk az Alpesi Fogadót üzemeltető céggel közösen  a Kisfaludy pályázat szálláshely fejlesztési támogatásával. Szövetségünk komplex feladatellátása révén és a tizenöt év vidékfejlesztési tapasztalatait magába gyűjtve lehetőséget kapott a „Helyi értékek és élmények promóciója a Pannon Térségfejlesztő Egyesület területén” című projekt megvalósítására, amely 2023. június 30-án zárul. A projekt egyik kiemelt célja a térségbe látogató turisták, valamint a Vas megyei lakosok körében a horgászat mellett a helyi értékek, élmények fontosságának fókuszba helyezése. A projekt keretében létrehozásra és folyamatos működtetésre került egy térségi Facebook és Instragram oldal „Pannon Élmény” címmel, valamint 2022.évi térségi PANTER naptár is készült. Továbbá jelen vagyunk a térségi közösségi, önkormányzati eseményeken, melyekről rendszeresen tudósítunk.

Jelenleg is kidolgozás alatt állnak az újabb turisztikai és vidékfejlesztési, valamint környezetvédelmi projektjeink, hogy minél magasabb színvonalú környezet váljon mindenki számára elérhetővé a vasi vizek partján. Terveink között szerepel a tavak megújításával párhuzamosan a természetes vízfolyások mentén is jóléti fejlesztéseket végrehajtani szakaszosan, valamint a természetvédelmi és a vízügyi kezelővel összefogva jelentősebb vízfolyások (Rába, Pinka, Kerka…stb) mentén élőhelyfejlsztési projekteket előkészíteni és megvalósítani a következő években induló MAHOP Plusz program keretében. Ezúton is köszönjük a Magyar Országos Horgász Szövetség, valamint Vas Megyei Önkormányzat és a térség országgyűlési képviselőinek, polgármestereinek aktív támogatását, közreműködését fejlesztési céljaink elérésben.

A Vas Megyei Horgász Szövetség arra törekszik, hogy a kezelésében lévő vízterületek természeti értékeit megóvja, fejlessze, bővítse, és folyamatosan növelje az ismeretségét hazánkban és külföldön egyaránt. Azon dolgozunk, hogy a vasi horgászvizeink kedvelt és a társadalom széles csoportja számára elérhető, halban gazdag sporthorgász helyszínekké váljanak, ezáltal kellemes, kulturált kikapcsolódást nyújtsanak minden horgásztársnak.

A 2022.évi szervezeti életről itt olvashat  további információkat >>>

A 2021.évi szervezeti életről itt olvashat  további információkat >>>

A 2020.évi szervezeti életről itt olvashat  további információkat >>>

Hivatalos adatok

Teljes neve: Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége

Rövid megnevezése:                      Megyei Horgász Szövetség

Székhelye:                                       9795 Vaskeresztes, 165/4. hrsz.

Bírósági nyilvántartási szám:        18-07-0000056

Adószám:                                         19245175-1-18

Bankszámlaszám:                          72100237-10130768

E-mail cím:                                     info@vasivizeken.hu

Webcím:                                          www.vasivizeken.hu

Elnök:                                              Seregi Miklós  elnök

lakcíme:                                          9700 Szombathely, Werner Alajos u. 3.

telefonszáma:                               +36/94-506-835

elektronikus elérhetősége:          seregi.miklos@vasivizeken.hu

Ügyvezető elnök:                          Puskás Norbert ügyvezető elnök

lakcíme:                                         9700 Szombathely, Székely Bertalan u. 45.

telefonszáma:                               +36/70-33-99-707

elektronikus elérhetősége:          puskas.norbert@vasivizeken.hu

Letölthető dokumentumok
Közösség
Elérhetőség

Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége
Cím: 9795 Vaskeresztes 165/4 hrsz.
Tel: +36 94 506 835
Fax: +36 94 506 836
Mobil: +36 70 33 99 703
Email: info@vasivizeken.hu
Web: www.vasivizeken.hu

Időjárás

Szombathely

10.03°  Páratartalom: 76%