Horgászvizsgára felkészítő információk

A horgászati alapismeretekből tett vizsga múltja több évtizedre nyúlik vissza. Kezdetben elsősorban az egyesületeknél folyt a vizsgáztatás. A sikeres vizsgát követően annak dokumentálása a horgászigazolványban történő bejegyzéssel és pecséttel került rögzítésre. A kilencvenes évektől már a hatóság által kiadott „Horgászvizsga bizonyítvány” tanúsítja a vizsga meglétét. Aki már életeében egyszer tett vizsgát és azt tudja bizonyítani horgászati okmánnyal, akkor nem szükséges több évtized után sem új vizsgát tenni.

A horgászvizsga kötelezettséget a  2013. évi CII. (a Halgazdálkodásról és hal védelméről szóló ) törvény 40.§ (2) bekezdése írja elő a következő módon:

„Állami horgászjegyet az a személy kaphat, aki rendelkezik horgászvizsgával vagy korábbi érvényes állami horgászjegyét bemutatja, horgászszervezeti tagságát igazolja és fogási naplóját leadta. Az állami horgászvizsgát a halgazdálkodási hatóság által kiadott vizsgabizonyítvánnyal, más országban tett vizsgát pedig az erről kiállított okirattal vagy horgászati okmánnyal lehet igazolni.”

Hivatalos felkészítő tananyag itt elérhető >>>

Az alábbiakban meghatározott horgászvizsgát az értelmi fogyatékkal élők, és hároméves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött személyek részére állami horgászjegy kiadása esetén az előbbiekben foglaltakat nem kell alkalmazni.

Ahhoz, hogy valaki felnőtt horgásszá válhasson alapfeltétel a horgászvizsga letétele. Ennek meglétét követően lehet majd Állami horgászjegyet váltani a 15. életévüket betöltött horgászoknak.

A jogszabályi előírásokon túl, azért is fontos a horgászvizsga, mert a horgászni vágyó szimpla érdeklődésén túl, a felkészülés során némi jártasságot és ismeretet szerez a horgászat alapjairól, a halakról, vízi környezetről, természetvédelemről, horgászetikáról, és jogszabályi előírásokról. A vizsgát tett horgász tehát felkészülten érkezik a vízpartra, ahol kezdődhet a tapasztalatgyűjtés, az elméleti tudás tartalommal való megtöltése. Az új törvény lehetővé teszi, hogy a 10. életévét betöltött gyermekek horgászvizsgát tegyenek. Ha a Hhvtv. 40. § (3) bekezdése szerinti, de legalább 10. életévét betöltött személy horgászvizsgát tesz, ifjúsági horgásznak kell tekinteni és a 12. melléklet 6. pontjában meghatározott kedvezményes díjra jogosult.”

Nagy Attila az első sikeres vizsgázó Szövetségnél az új rendeszerben 2014. május 16-án a kedvesével és a vizsgáztató halászati örökkel látható a fotón...

Letölthető dokumentumok
Közösség
Elérhetőség

Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége
Cím: 9795 Vaskeresztes 165/4 hrsz.
Tel: +36 94 506 835
Fax: +36 94 506 836
Mobil: +36 70 33 99 703
Email: info@vasivizeken.hu
Web: www.vasivizeken.hu

Időjárás

Szombathely

11.14°  Páratartalom: 74%